Litt julemagi og en riktig god jul

Av May-Bente Høiland-Lode - din mentor, coach og kursholder

Jeg hatt hundrevis av mennesker på lederutviklingsprogram, teamutvikling, kommunikasjonskurs, selvutviklingskurs, presentasjonskurs, jentekurs, kurs for ungdommer, foredrag rundt om i hele landet.

Jeg kikker innom her på lille julaften for å ønske deg en fin julefeiring. Uansett hvordan du velger å feire julen ønsker jeg for deg at dagene fylles på en måte som gir deg en god følelse, innefra og ut.

Innenfra og ut
For meg handler det ikke så mye om hva jeg har rundt meg, hvordan omstendighetene er, det handler mer om hvordan jeg har det inni meg. Jeg har tidligere hatt mange forventninger til julen og brukt mye tid på å skape en god jul. Noen ganger gikk det slik jeg så for meg og julemagien blomstret. Mens andre ganger skjedde det ting som gjorde at julemagi- illusjonen sprakk og forventningene ikke ble innfridd.

Forventninger

Har du lagt merke til at forventninger handler om andre eller ting utenfor deg selv? Hendelser du ikke kan gjøre noe med?

  • Noen kan bli syke
  • Noen kan velge å reise bort på julaften
  • Svoren på ribba kan bli svidd
  • Noen kan bli misfornøyde med julegavene
  • Noen kan bli sure
Det handler ikke om hva som skjer, men hvordan vi tar det som skjer
Det kan kan skje noe utenfor oss. Det er ikke alt vi kan gjøre noe med, noe er utenfor vår kontroll. Andre menneskers reaksjoner og handlinger er utenfor vår kontroll. Det eneste vi kan ha kontroll på er våre egne forventninger og reaksjoner på det som skjer rundt oss eller inni oss. 
De senere årene har jeg lært meg å legge bort forventninger og i stedet øve meg på å være tilstede her og nå.
Tilstedeværelse
Jeg vet det kan høres ut som en klisje å si at øyeblikket er det eneste som finnes og at når vi har det bra i øyeblikket, så har vi det godt.
Livet skjer, noen er syke på julaften, noe er uten barna, noen er ensomme, noen savner noen de gjerne skulle vært sammen med, noen mangler noen de er glad i. Det er mange følelser og mye som kan få tankene våre til å flytte ut av øyeblikket.
Tanker gir følelser 
Men tanker er bare tanker. De kan føles veldig ekte for de gir følelser, og det kjennes på kroppen. Følelser er forbigående. De flyter gjennom systemet vårt, med mindre vi gir dem oppmerksomhet. Når vi tenker at det ikke burde være slik, hun burde ikke gjort slik, han burde ikke sagt det, flytter vi vår oppmerksomhet ut av tilstedeværelsen og over i tanke-strømmen. Tanke-strømmen foregår non stop. Noen av tankene er glade og positive andre er triste og leie. Vi kan ikke samtidig være tilstede i øyeblikket og «fanget i tankene»  Når vi oppdager det, når vi er bevisst tilstede i øyeblikket, så er det ro i tankene. Da har vi det godt. Da føles livet godt. I tilstedeværelsen ligger magien.
I tilstedeværelsen ligger julemagien, fri for forventninger og tankekaos
Er du bevisst tilstede i deg selv? Når vi er tilstede i øyeblikket så er sansene våre og hele vår bevissthet fokusert på det som skjer her og nå. Da kan vi skille mellom våre følelser og reaksjoner og hva som faktisk skjer i situasjonen.
Vi ser verden som vi er, gjennom våre «briller»
Vi ser ikke verden som den er, men som vi er. Derfor vil ulike personer tolke det som skjer ulikt. Vi har ulike erfaringer og ser verden gjennom ulike «briller» Det er ikke alltid vi kan bli enige. Raushet handler om å kunne romme at vi er uenige. Respekt handler om å se hverandre på ny, respektere at vi har ulike måte å se verden på.
Når vi klarer å romme hverandres ulikhet og være takknemlig for akkurat dette øyeblikket, akkurat denne julen, akkurat denne opplevelsen så føles livet så mye bedre.
Å dele gleder er dobbelt glede
Livet tar ikke juleferie, så hva om vi alle delte litt av det vi har inni oss av godhet og kjærlighet. Et smil, en klem (nå kan vi klemme så mye vi vil), et besøk, en telefon, en melding, en blomst, et måltid, ja – hva som helst. Å dele gleder er dobbelt glede. Hva om vi flyttet oppmerksomheten ut av våre egne tanker og over til hjertet og tilstedeværelsen og gav oppmerksomhet og godhet fra hjertet? Det kan være nettopp det som kan være med på å lyse opp en annens dag.
Godhet i hjertet
Mange kjøper gaver, lager mat, steller i stand hyggelige selskaper. Det er så utrolig hyggelig. Men det beste av alt er tilstedeværende mennesker, som har godhet i hjertet sitt, som deler kjærlig med de rundt seg. Mennesker som er tilstede i øyeblikket, rause med seg selv og andre og kjenner på takknemlighet og aksepterer seg selv og de rundt seg som den de er.
Ta vare på deg selv og de rundt deg. Jeg ønsker for deg en fin jul med gode øyeblikk.
Varm hilsen May Bente

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du vil kanskje også like..