KURS: Lederutviklingsprogram m/sertifisering

medar

Suksesslederen- Slik skaper du resultater gjennom andre

 • Suksesslederen er lederen som stimulerer til egen og andres vekst og utvikling.
 • Det er lederen som motiverer og inspirerer til økt arbeidsglede og innsats.
 • Suksesslederen gjør en forskjell og skaper resultater gjennom andre.
 • En slik leder er ikke bare en gang for alle en god leder, men jobber bevisst med egen utvikling og utdannelse.

Det er et stort behov for ledere og personalansvarlige som kan utfordre etablerte vaner, se nye muligheter og frem for alt motivere sine medarbeidere til å utnytte sitt potensiale optimalt. Suksesslederen er et målrettet sertifiseringsprogram for ledere som øver opp disse ferdighetene.

Programmet gjennomføres over en periode på 4-6 uker og består av:

 •  1 hel-dags samling og 3 halv dags samlinger
 • 2 individuelle coachingsamtaler a 60 minutt

Programmet ledes av erfarne veiledere og bygger på erfaringer med lederutvikling gjennom mange år hos en rekke kunder både i privat og offentlig sektor.

Innhold:

 • Hva er ledelse? Krav, forventninger og utfordringer som leder. Støtte- og styrefunksjonen. Påvirkningskraft.
 • Hvem er jeg som leder, hva styrer mine valg som leder?
 • Med tillit, respekt , intensjon og oppmerksomhet som leder-plattform.
 • Suksessledelse, hvordan gjøre andre gode og bidra til kontinuerlig videreutvikling og vekst?
 • Slik skaffer du deg personlig handlekraft.
 • Bryt mønster og skap varige forandringer.
 • Skap kreative og effektive arbeidsformer hos deg selv og andre.
 • Innføring og trening i å gi beskrivende tilbakemeldinger, også ved korrigeringer.

Individuell Coaching gjennomføres mellom samlingene, etter avtale med den enkelte.

 • 2 individuelle coachingsamtaler a 60 minutt.
 • Coach og leder avtaler tid og sted for samtalen.
 • Leder velger tema/problemstilling i tråd med målene for programmet ut fra sin hverdag som leder.
 • Hver samtale avsluttes med et arbeidsmål for leder, og det avtales eventuell oppfølging på telefon.
 • Det skrives en forpliktende avtale med den enkelte leder ved oppstart, og arbeidsmål avtales skriftlig ved avslutningen av hver samtale.

Det utstedes et sertifikat for gjennomført lederutviklingsprogram

IMG_0920

Gjennomføring:

 Samling 1 :Styrk din personlige handlekraft

 • Hvem er jeg som leder
 • Bevisstgjøring av egne styrker
 • Tydelig og ansvarlig ledelse
 • Suksessledelse – en arbeids- og handlingsmodell
 • Kraften i intensjon og fokus
 • Energiskapende arbeidsmåter

Samling 2: Skap vinnerkultur

 • Definer suksess
 • Visjon som verktøy
 • Skap begeistring
 • Kunsten å gjøre andre gode
 • Kjøreregler, ritualer og symboler som forsterkere

Samling 3: Motivasjon og motiverende ledelse

 • Kreftene som driver oss
 • Motiver deg selv og andre
 • Inspirerende kommunikasjon og atferd
 • Bryt mønster og skap varige forandringer

Samling 4: Feedback som verktøy til å motivere og skape resultat gjennom andre

 • Lær å gi og motta konstruktiv feedback som oppmuntrer til utvikling og læring
 • Slik løfter du samarbeid og kommunikasjon til et nytt nivå
 • Bli bevisst om hva din feedback forteller om deg selv
 • Lær å gi feedback aktivt til å bygge opp tillit og respekt omkring din person
 • Oppnå bedre resultater og relasjoner via den feedback du gir

 Kursets undervisningsform:

 •  Kurset er en kombinasjon av teori og praksis.
 • Det er innlagt øvelser, som tar utgangspunkt i deltakernes hverdag for å sikre optimal læring og anvendelighet.