Tilbakemeldinger

Kjære venn og besøkende.

Jeg er takknemlig og glad for ditt besøk på min hjemmeside. Jeg håper å inspirere deg til å bruke noen minutter til å surfe rundt slik at jeg kan få dele med deg noen opplysninger om meg selv og min hjemme side.

Her er noen tilbakemeldinger fra de mange hundre kursdeltakere og mennesker jeg har coachet

» Før var jeg usikker og våget ikke å snakke så mye med folk jeg ikke kjente. Nå har jeg snakket veldig mye med som jeg ikke kjenner noe særlig. Jeg har også snakket med folk jeg ikke har møtt før og det har virkelig gjort en stor forskjell.»

«Før hadde jeg vanskelig for å vite hva jeg ville, hva jeg ønsket og hadde ingen mål for meg selv. Jeg har nå lært meg å sette mål. Jeg våger å ha drømmer og jeg vet hvordan jeg kan nå dem. Jeg har allerede begynt å realisere ønsker.

«Jeg har lært hvordan jeg kan få til det jeg vil. Og jeg har testet det ut og det virker.»

«Før forstod jeg ikke helt hvordan jeg kunne leve et lykkelig liv. Jeg hadde ikke en mening med livet. Nå har jeg fått redskaper og verktøy som jeg bruker og det fungerer virkelig. Jeg har kommet i kontakt med mitt sprudlende humør og er mye gladere og lykkeligere.»

«Jeg har fått styrket min selvfølelse og våger nå å være den jeg er. Før trodde jeg ikke at jeg kunne nå mine mål og drømmer. Nå har jeg tro på at jeg kan realisere mine drømmer.»

«Før var jeg ufattelig negativ. Nå er jeg mye mer positiv. Jeg har lært meg at beslutninger og det å bestemme seg for ting er viktig. Så jeg har endret min holdning fra å tro at noe går dårlig til å bestemme meg på forhånd at det kommer til å gå bra. Det har virkelig gjort en stor forskjell i min hverdag»

«Før gadd jeg lite. Nå tar jeg ting på strak arm og møter utfordringene som jeg møter på en helt annen og mye mer positiv måte»

«Før tenkte jeg bare på meg selv. Nå spør jeg andre hvordan de har det. Jeg forventer ikke bare at de skal bry seg om meg. Jeg har lært at det er jeg selv som styrer hvordan jeg har det.»

«Før var jeg usikker, ikke så trygg på meg selv. Nå er jeg mye tryggere på meg selv, jeg har større tro på meg selv. Jeg min indre trygghet gjør at jeg våger mer.

«Tusen hjertelig takk til deg. Du er en veldig inspirerende, livlig og kjempe motiverende kvinne. Din positive energi smitter.»

«Jeg har lært kjempemasse nyttig som jeg skal ta med meg videre i livet. Du er flink til å formidle ting på en enkel måte. Du er god til å lytte og jeg liker at du utfordrer meg på en hjelpsom måte.»

«Du har motivert meg til å ta ansvar for meg selv og mitt liv og det gjør virkelig en stor forskjell. Jeg er så takknemlig for alt jeg har lært»