Kompetanseutvikling for bedrifter

Mentorfoløp

Foredrag: Arbeidsglede er lønnsomt

Få fornyet energi, inspirasjon og godt humør!

Grip muligheten til å gjøre en forskjell i ditt arbeidsliv. Arbeidsglede smitter.

Er det mulig å skape arbeidsplasser hvor vi kan være er glade. Hvor vi kan stå opp de fleste morgener å glede oss til dagen? Hvor vi kan gjøre en meningsfull og positiv forskjell sammen med gode kollegaer?

Lær hvordan du kan skape enda flere plussdager med entusiasme og smittende humør

 • Få innsikt i hvordan fremme en kultur av arbeidsglade medarbeidere
 • Forskjellen på trivsel og arbeidsglede
 • Inspirasjon til å få frem det beste i deg selv og andre
 • Sett din mentale tilstand på dagsorden
 • Lær å skape enda flere plussdager med boblende begeistring og smittende glede
 • Lær å hente energi i hverdagens små suksesser

 

Foredrag: Skap motivasjon på arbeidsplassen

Velkommen til et foredrag fylt med energi, inspirasjon og motivasjon

Hva skal til for at du skal gå fra jobben glad og motivert? 

 • Er det spennende oppgaver, kjekke kollegaer, høy lønn eller er det noe helt annet?
 • Du får i dette foredraget spennende vinklinger, nye tanker og ideer og illustrative eksempler som gjør foredraget engasjerende og motiverende.
 • Du får både praktiske redskaper og inspirasjon som du kan bruke i den arbeidsdag ( og i privatlivet)

Du vil lære mer om

 •  hvordan du fungerer og hvordan vi fungerer sammen i grupper
 • hvem har ansvar for at du trives på jobben
 • hvordan vi med enkle redskaper kan forstå hverandre bedre og heve kommunikasjonen til et nytt nivå.
 • du får noen tankevekkere og går hjem litt gladere, litt klokere og mer motivert.

 

 

KURS: Lederutviklingsprogram m/sertifisering

Sterkt lederskap- Slik skaper du resultater gjennom andre

 • Bli lederen som stimulerer til egen og andres vekst og utvikling.
 • Det er lederen som motiverer og inspirerer til økt arbeidsglede og innsats.
 • En god leder gjør en forskjell og skaper resultater gjennom andre.
 • En slik leder er ikke bare en gang for alle en god leder, men jobber bevisst med egen utvikling og utdannelse.

Det er et stort behov for ledere og personalansvarlige som kan utfordre etablerte vaner, se nye muligheter og frem for alt motivere sine medarbeidere til å utnytte sitt potensiale optimalt. Sterkt lederskap er et målrettet sertifiseringsprogram for ledere som øver opp disse ferdighetene.

Programmet gjennomføres over en periode på 4-6 uker og består av:

 •  1 hel-dags samling og 3 halv dags samlinger
 • 2 individuelle coachingsamtaler a 60 minutt

Programmet ledes av erfarne veiledere og bygger på erfaringer med lederutvikling gjennom mange år hos en rekke kunder både i privat og offentlig sektor.

Innhold:

 • Hva er ledelse? Krav, forventninger og utfordringer som leder. Støtte- og styrefunksjonen. Påvirkningskraft.
 • Hvem er jeg som leder, hva styrer mine valg som leder?
 • Med tillit, respekt , intensjon og oppmerksomhet som leder-plattform.
 • Suksessledelse, hvordan gjøre andre gode og bidra til kontinuerlig videreutvikling og vekst?
 • Slik skaffer du deg personlig handlekraft.
 • Bryt mønster og skap varige forandringer.
 • Skap kreative og effektive arbeidsformer hos deg selv og andre.
 • Innføring og trening i å gi beskrivende tilbakemeldinger, også ved korrigeringer.

Individuell Coaching gjennomføres mellom samlingene, etter avtale med den enkelte.

 • 2 individuelle coachingsamtaler a 60 minutt.
 • Coach og leder avtaler tid og sted for samtalen.
 • Leder velger tema/problemstilling i tråd med målene for programmet ut fra sin hverdag som leder.
 • Hver samtale avsluttes med et arbeidsmål for leder, og det avtales eventuell oppfølging på telefon.
 • Det skrives en forpliktende avtale med den enkelte leder ved oppstart, og arbeidsmål avtales skriftlig ved avslutningen av hver samtale.

Det utstedes et sertifikat for gjennomført lederutviklingsprogram

«Vi skaper trygge og effektive ledere, individ og team»

Her er et bilde fra siste dagen av et lederutviklingsprogram for en kjekk gjeng ledere. Vi har hatt 4 leder samlinger og alle har blitt coachet 3 ganger mellom samlingene. Det ble en veldig fin avslutning hvor lederne fremførte selvskrevne dikt, sang og rim før vi delte ut sertifiserings bevis til den enkelte.

Vi har hatt en lærerik og utviklende reise sammen. Både personalsjefen som var invitert til avslutningen og lederne var storfornøyd og fortalte om at det allerede hadde skjedd store forandringer internt i bedriften. De merket allerede effekten av lederutviklings programmet.

Det er alltid spennende å være kursleder på disse lederutviklings kursene. Det er ofte en motivert og engasjert gjeng som er dyktige i sin jobb. Flere av dem er dyktige på faget, det vi trener på er lederegenskapene. Det å være dyktig på fag er ikke det samme som å være dyktig på ledelse. De vil gjerne, men opplever at de mangler redskaper og verktøy i sin hverdag.

Vi har utfordret, coachet, støttet og delt redskaper. Lederne har lyttet, reflektert og gjort forandringer i sin hverdag. Det å komme tilbake og kunne reflektere sammen med lederne om deres konkrete hverdags utfordringer har gitt enorm læring for den enkelte. De har opplevd å få mye mer handlekraft og forstått hvordan de kan lede både seg selv og andre på en mye bedre måte. Det å ikke mestre lederrollen og føle at man ikke strekker til eller får gjort det man egentlig ønsker tapper oss for energi og gir liten handlekraft.

Det er ikke uvanlig å være bekymret for å ikke være god nok, føle at en ikke strekker til eller føle seg som en bløff. Eller ha problem med å delegere og prioritere.

Lederutviklingsprogrammet hjelper den enkelte leder til å forstå og bli bedre i  alt dette og dess mer vi jobber med dette og lederne integrerer de ulike verktøyene, dess tryggere og mer produktive blir man

Det handler om bli kjent med selv selv, og lære sterk selvledelse. De begynte å gjøre andre valg. De oppdaget etter hvert at det var dem selv det kom an på. De kunne klage på medarbeiderne eller på lederne de måtte forholde seg til, men det gav dem ikke den arbeidsdagen og de resultatene de ønsket seg.

Det var først når de selv begynte å gjøre forandringer i måten de fokuserte på, hva de fortalte seg selv og hvilke valg de tok at forandringene begynte å skje. Når vi setter oss selv i førersetet og tar 100% ansvar for det vi erfarer gir det oss et annet perspektiv. Vi begynner å lete etter muligheter, å fokuserer på å finne løsninger og leter etter det som virker. Det gir energi og handlekraft.

Lederne fortalte om en mye bedre hverdag, mer gjennomslag for sine ideer og et trivelige samarbeid med sine medarbeidere.

Gjennomføring:

 Samling 1 :Styrk din personlige handlekraft

 • Hvem er jeg som leder
 • Bevisstgjøring av egne styrker
 • Tydelig og ansvarlig ledelse
 • Suksessledelse – en arbeids- og handlingsmodell
 • Kraften i intensjon og fokus
 • Energiskapende arbeidsmåter

Samling 2: Skap vinnerkultur

 • Definer suksess
 • Visjon som verktøy
 • Skap begeistring
 • Kunsten å gjøre andre gode
 • Kjøreregler, ritualer og symboler som forsterkere

Samling 3: Motivasjon og motiverende ledelse

 • Kreftene som driver oss
 • Motiver deg selv og andre
 • Inspirerende kommunikasjon og atferd
 • Bryt mønster og skap varige forandringer

Samling 4: Feedback som verktøy til å motivere og skape resultat gjennom andre

 • Lær å gi og motta konstruktiv feedback som oppmuntrer til utvikling og læring
 • Slik løfter du samarbeid og kommunikasjon til et nytt nivå
 • Bli bevisst om hva din feedback forteller om deg selv
 • Lær å gi feedback aktivt til å bygge opp tillit og respekt omkring din person
 • Oppnå bedre resultater og relasjoner via den feedback du gir

 Kursets undervisningsform:

 •  Kurset er en kombinasjon av teori og praksis.
 • Det er innlagt øvelser, som tar utgangspunkt i deltakernes hverdag for å sikre optimal læring og anvendelighet.

 

Noen tilbakemeldinger:

”Tusen takk for ditt fokus, gode eksempler og konkrete verktøy.  Du motiverer, utfordrer og inspirerer meg til å løfte meg selv, min jobb og mitt liv til et nytt nivå.”

Angela Haug  Environmental advisor Avinor, Stavanger Lufthavn Sola

 

KURS: Ny som sjef

Slik vokser du inn i rollen som sjef og blir trygg som leder.

 • Hvordan gå fra kompis til leder?
 • Få redskaper og tips som gjør deg tryggere i lederrrollen.
 • Slik lykkes du med å lede dine tidligere kollega
 • Lær å skape et motivasjon og godt samarbeid

Fra kompis til leder

 • hva forventes av deg som leder
 • lær å ta ansvar på en god måte
 • hvordan ønsker du å fremstå som leder
 • lær å slippe taket og la dine medarbeidere vise hva de virkelig kan
 • slik kan du delegere på en måte som medarbeiderne tar ansvar og løser oppgavene og gir mer tid til lederskapet
 • hvor mye kan og bør du delegere

Slik kan du ta kontroll over tidstjuvene

 • Unngå detaljestyring, la dine mederbeider ta ansvar
 • Slik kan du øke effektiviteten ved å jobbe smartere ikke mer
 • Slik kan du planlegge din tid

Lær å lage gode målsettinger og visjoner som løfter deg selv og ditt team

 • Hva vil dere og hvordan skal dere komme dit?
 • Slik kan du anvende målsettinger for temaet
 • Lær medarbeiderne og sett mål og strategier for å nå målene.

 

KURS: Coachane ledarskap

Slik kan du som leder være med å heve kompetansen i din organisasjon ved å lære deg å skape engasjement  og resultater gjennom coaching.

Brukt på den rette måte er coaching et veldig effektivt verktøy til å skape motivasjon og få ut det beste i den enkelte medarbeider. Lær å skape engasjement & motivasjon med coaching som metode.

3 dagers kurs for ledere som ønsker å skape resultat, heve listen og få medarbeiderne til å vokse.

Kurset er for deg som ønsker å:

 • få engasjerte medarbeidere og heve kompetanse
 • lære verktøy til å få andre til å prestere og utvikles
 • utvikle ditt eget og andres potensiale

Kurset vil hjelpe deg med å

 • Skape delaktighet, ansvar og initiativ
 • Du lærer å delegere og gi ansvar til dine medarbeidere.
 • Du vil kunne se dine medarbeidere vokse, ved at du lar dem jobbe mer selvstendig
 • Du lærer å utvikle medarbeidere slik at de selv kan finne løsninger

Du kan glede deg til merkbare resultater når du integrerer coaching i din lederverktøykasse

 • Det skaper større engasjement og øker kompetansen
 • Gjennom en coachende lederstil får du medarbeidere som tar initiativ og jobber mer selvstendig.
 • det betyr at du får mer tid til å styrke organisasjonen på andre områder.

 

Med dette kurset kan du raskt gå inn i rollen som den caochende leder. Det kreves ingen forkunnskaper. Det kreves ingen forkunnskaper. Opplegget er veldig praktisk rettet og det gjør at du direkte etter kurset kan omsette dine kunnskaper i praksis. Du får Du får oppfølging under avslutningskurset. Gjennom oppfølgingen får du coaching og tilbakemelding på hvordan du kan ta ditt lederskap til et nytt nivå.

På kurset får du trene på coachingteknikker. Vi jobber i mindre grupper med ulike coachingøvelser. I tillegg får du individuell coaching av kurslederen.

Velkommen til et kurs som tar ditt lederskap til et nytt nivå!

 

KURS: Presentasjonsteknikk- bli trygg i formidlerrollen

Målet med kurset er:

 • å lære å forberede og gjennomføre presentasjoner med selvtillit og trygghet foran publikum
 • utvikle god formidlingsevne og variert bruk av virkemidler
 • lære å fange og engasjere sitt publikum
 • oppøve ferdigheter i strukturere og planlegge stoffet på en enkel måte

Innholdet i kurset er:

 • Slik planlegger du en presentasjon
 • Lær å takle nervøsitet
 • Trening i presentasjon
 • Hvordan håndtere vanskelige tilhørere
 • Få konstruktiv tilbakemelding og evaluering Innføring i retorikk og talekunst

Slik legges kurset opp:

 • Klasserom
 • Plenumsdiskusjoner
 • Coaching i grupper
 • Trening på framføring og bruk av video

Tilbakemelding:

”May-Bente engasjerer, motiverer og inspirerer på et utrolig høyt nivå. Du tar stoffet ned på et folkelig nivå og krydrer med konkrete historier som inspirerer til handling. May- Bente får mine varmeste anbefalinger”

Leif Gunnar Rottem, leder Industri og Energi Kompetanse

Coachingpakker for bedrifter:

Coaching for ledere eller medarbeidere er et effektivt verktøy til å skape positive forandringer.

For ledere: Å være leder kan være utfordrende. Mange ledere bruker Coach for å sortere tanker, få mer struktur, løse utfordringer og skape bedre resultater. Det er opp til den som blir coachet å bestemme temaet. Fokus er alltid på løsninger og muligheter. Coachingtimen ender som regel opp med ett eller flere arbeidsmål.

Vi har ulike pakker for leder. Noen ganger er det nok med et par coachingtimer for å komme videre, mens andre ganger kan det være nyttig med coaching over tid.

Coaching av en dyktig coach er kanskje det verktøyet som gir hurtigst faglig og personlig utvikling. En samarbeidsavtale over tid gir garanterte resultater. Ta kontakt med oss for en avtale!

 

May-Bente Høiland Lode:

er en inspirerende, engasjert og faglig dyktig coach, kurs- og foredragsholder. Hun er utdannet lektor i pedagogikk og har spesialisert seg i ledelse og motivasjon. De siste 8 årene har hun coachet og kurset flere hundre kvinner, menn, ungdommer, ledere og medarbeidere. Med sprudlende entusiasme og glimt i øyet gir hun gjenkjennende eksempler og konkrete verktøy til økt arbeidsglede, mer livsglede og bedre prestasjoner.

Eksempler på tidligere kunder: Statoil, Avinor, Scan Tech, Stavanger Taxi, Time Kommune, NAV, Industri Energi, Norsk Landbruksrådgivning, Midbøe AS, Solland Elektro, Halliburton, Sund Kommune, MacArtney,

 

Tilbakemeldinger: 

«Har vært på et fantastisk inspirerende foredrag med May-Bente Høiland-Lode. Du trenger slettes ikke reise land og strand for å møte de beste foredragsholderne, så lenge de finnes i en by nær deg;-) Anbefales på det varmeste for alle som ønsker å bli inspirert og det beste ut av sin arbeidsdag”

«May-Bente engasjerer, motiverer og inspirerer på et utrolig høyt nivå. Hun tar stoffet ned på et folkelig nivå og krydrer med konkrete historier som inspirerer til handling. May-Bente får mine varmeste anbefalinger» Leif Gunnar Rottem, leder Industri og Energi Kompetanse 

«Har vært foredrag med forfatter, coach og inspirator May-Bente Høiland Lode – imponerende dyktig og innsiktfull!! Har derfor fått øynene opp for en helt ny verden. Anbefales på det varmeste!

«May-Bente motiverer, utfordrer og inspirere meg til å løfte meg selv, min jobb og mitt liv til et nytt nivå» Angela Haug Environmental advisor Avinor Stavanger Lufthavn Sola 

I Media: 

Nitimen 2014: http://radio.nrk.no/serie/nitimen/muhr01001114/15-01-2014#t=31m7s

Stavanger Aftenblad 2013: http://www.aftenbladet.no/nyheter/okonomi/jobb/Fem-rad-for-arbeidsglod-3192684.html#.Uu3b3hbQIy7

Næring på Jæren 2013: http://lokomotiv.no/sites/default/files/pdf/NPJ_6-13.pdf

Stavanger Aftenblad 2014: http://www.aftenbladet.no/sok/?query=may+bente+h%C3%B8iland+lode

Stavanger Aftenblad 2013: http://www.aftenbladet.no/nyheter/okonomi/jobb/Antijanteloven-styrer-nettverket-3160030.html#.Uu3dVRbQIy4

Jærbladet 2014 : https://maybente.no/wp-content/uploads/2014/01/Jærbladet.jpg

NRK Radio 2014http://www.nrk.no/rogaland/triks-for-a-bli-mer-lykkelig-1.11462175

Dagbladet Magasinet 2014 http://www.dagbladet.no/2014/01/25/magasinet/pluss/lykke/pluss_ekstra/31402925/