Kjøpsbetingelser

Disse kjøpsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra shoppen inkludert . Alle kurs, produkter, medlemsskap og utdannelser i denne shoppen utgår fra May-Bente Høiland Lode, UNIVERSAL GOLD LIFEWORKS BUSINESSES AS Organisasjonsnummer: 920 258 336 c/o May-Bente Høiland Lode, Løehagen 23, 4360 Varhaug, Norge.

Vi kan kontaktes på maybente@maybente.no .

Alt i shoppen kan køpes med både VISA, MasterCard og PayPal. Alle priser er i norsk kroner (NOK). For alle kjøp i shoppen forventes det at du selv kontakter oss, hvis du skifter kort.

Betaling og retur

Disse kjøpsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra nettbutikken til forbrukere og ved nettbutikk salg av online kurser, coaching, medlemsskap i Feelgood Onlineklubben, Mentor Vårkurs, Master Mind Coach Mentor Master Utdanningen, SMART kursleder og Coach/Mentor Utdannelsen. Kundens ordrebekreftelse/ bestilling utgjør sammen med disse betingelser det samlede avtalegrunnlaget for handelen.

Vi er ansvarlig for transaksjoner via evt. betalingskort gjennom nettsiden.

Priser

Prisene inkluderer ikke moms, da kurs er momsfritt. For din sikkerhet vil vi ikke lagre kortnummeret på ditt betalingskort.

Bestilling av onlineprodukter, Feelgood Onlineklubben, Mentor Vårkurs, Master Mind Coach Mentor Master Utdanningen, SMART kursleder og Coach/Mentor Utdannelsen

Alle bestillinger betraktes som bindende. Det gjelder også dersom en velger nedbetaling av totalbeløpet. På Coach Mentor Utdannelsen er det mulig å dele totalbeløpet i 9 terminer, og på Skap Gründer suksess kan en dele beløpet opp i 7 delbetalinger og på Mentor Vårkurs kan en dele beløpet i 4 delbetalinger og SMART kurslederkurs kan en velge å dele beløpet opp i 3 rater. Alle bestillinger betraktes som bindende, enten en velge å betale det fulle beløp med en gang eller velger en nedbetaling av totalbeløpet.

Du mottar en ordrebekreftelse pr e-mail med all informasjon. I tillegg mottar du en e-mail med informasjon etterhvert som ordren behandles hos oss.

Angrerett

Påmeldingen er bindende. Hvis du avbestiller din plass innen 14 dager før kursstar, blir du fakturer et administrasjonsgebyr på 10% av kursprisen. Hvis du avbestiller når det er under 14 dager til kurs start har du en av to muligheter Du kan sende en annen person eller du kan velge å ta ut varer tilsvarende ditt kursbeløp i  noen av våre andre ytrelser. Når det er mindre enn 14 dager til kursstart kan du ikke få pengene tilbake. De samme regler gjelder ved Coach Mentor Utdannelse, Mentor Vårkurs, Onlinekursene Den Indre Guide og Magisk Manifestering, Master Mind Gruppen, Coach Mentor Master Utdanningen og SMART kurslederkurset. Har du begynt delbetaling og velger å avslutte forløpet før totalbeløpet er ferdig innbetalt, skal du likevel betale restbeløpet for Coach Mentor Utdannelse, Mentor Vårkurs, Onlinekursene Den Indre Guide og Magisk Manifestering, Master Mind Gruppen, Coach Mentor Master Utdanningen og SMART kurslederkurset

Ved kjøp av Onlinekurs kan ikke kjøpet heves. Filene er å betrakte som åpnet og angrefristen er opphevet. Bindende påmelding. Det gis heller ikke pengene i retur på onlinekurs. Jeg vil minne deg om at filene ikke må bli delt med noen andre. Det er copyrigt på disse kursene.

Avvikling

Utdannelse, kurs og workshops avvikles på de angitte tidspunkter. I tilfelle det blir endringer blir kjøper orientert minst 24 timer I forveien. Hvis kurser eller workshops skulle bli avlyst, får kjøper det fulle innbetalte beløp I retur. Avlyses en dag på utdannelsen vil dagen bli erstattet med en ny dato. Du kan betale Coach Mentor Utdannelse, Mentor Vårkurs, Onlinekursene Den Indre Guide og Magisk Manifestering, Master Mind Gruppen, Coach Mentor Master Utdanningen og SMART kurslederkurset  I rater mot et gebyr. Påmeldingen er bindende. Det er et depositium på 5000 kr som blir fakturer når du får bekreftet plass på utdannelsen.  Resten av beløpet blir fakutrert 3-6 uker før utdannelsen starter. Ved påmelding senere enn dette faktureres hele beløpet

Også kjøp av coachingsessioner er bindene, og du star fritt til å endre din tid intil 24 timer før din avtale. Etter endt session gis det ikke penger I retur. Du er selv ansvarlig for å møte opp eller ha en velfungerende telefonforbindelse

Betalingsbetingelser for abonnement av FeelGood Onlineklubben

Etter at du har meldt deg inn i FeelGood Onlineklubben blir det automatisk trukket 245 kr per måned på ditt kort, inntil du ønsker å melde deg ut av FeelGood Onlineklubben. Umiddelbart etter påmeldingen får du tilgang til FeelGood Onlineklubben. Du er medlem så lenge du ønsker. Når du ikke lenger ønsker å være medlem, kan du si opp medlemsskapet.

Som deltaker I FeelGood Onlineklubben får du tilgang onlinemedlemsrommet hvor du finner bonuser, meditasjoner, inspirasjonsvideoer og denne og forrtige månedens miniworkshop. Hvis du har feedback til May Bente kan du sende den til maybente@maybente.no. Som deltaker må du lever en funksjonell mailadresse hvor du kan motta de ytelser du har kjøpt tilgang til via ditt medlemsskap. Hvis du ønsker å endre din mailadresse, kan det gjøres ved å skrive til : maybente@maybente.no. May-Bente Høiland Lode kan ikke ta spesielle forholdsregler I forhold til spesielle spamfilter eller disfunksjonelle mailadresser, så det er ditt eget ansvar å sikre at du mottar mail fra oss. Hvis du har problemer kan du naturligvis alltid kontakte oss på: maybente@maybente.no

Du mottar kvittering for ditt kjøp på din mailadresse og det er ditt eget ansvar å gjemme denne.

UNIVERSAL GOLD LIFEWORKS BUSINESSES AS og May-Bente Høiland Lode forbeholder seg retten til å prisregulere beløpet en gang om året, hvis det synes rimelig. Prisreguleringen annonseres med tre måneders varsel slik at eventuelle utilfredse abonnementer har god tid til å melde seg ut. UNIVERSAL GOLD LIFEWORKS BUSINESSES AS og May-Bente Høiand Lode forbeholder seg retten til melde ut medlemmer som av en eller annen grunn ikke betaler sitt abonnement til tiden med øyeblikkelig varsel fra den måned det ikke er dekning for. Husk selv å meddele oss, hvis du skifter kort på maybente@maybente.no

På denne hjemmesiden kan der benyttes Visakort, MasterCard og Stripe som betalingsmiddel. Det kan aldri trekkes et større beløp enn det du har godkjent ved kjøpet. Data du sender I forbindelse med kjøp betalt med betalingskort er naturligvis krypterede (SSL). UNIVERSAL GOLD LIFEWORKS BUSINESSES AS og May-Bente Høiland Lode gjemmer ikke kortnummer, utløpsdato og kontrollsiffer I webforretningen når ditt kjøp er avsluttet.

HVis du avslutter et kjøp vil din innbetaling bli tilbakeført og det vil ikke bli trukket penger på det betalingskortet du valgte å bruke.

Utmeldelse: Hvis du ønsker å melde deg ut av FeelGood Onlineklubben må du være oppmerksom på at dette gjøre senest den 20. I en gitt måned. Du melder deg ut ved å gå inn på din side og melde deg av onlineklubben

 

Mentor Vårkurs 2020

Betaling og påmeldingen til Mentor Vårkurs 2020 er bindende. Ved påmelding binder man seg til å delta fra mars 2018 til juni 2018. Det er mulig å avbetale totalbeløpet i delbetalinger

SMART -kursleder for ungdom

Betaling og påmelding til SMART-kurslederkurs for ungdom er bindende. Det er mulig å avbetale totalbeløpet i 3 delbetalinger.

Angrerett

Det foreligger angrerett, innen 14 dager fra kurs start. Dersom du ønsker å melde deg av kurset, må det skje inne 14 dager etter kursstart. Dette følger av angrerettloven § 8 bokstav h. Du finner et standardisert skjema på denne siden: https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/bld/skjema/skjema-2/skjema-om-angrerett/id614564/

Ved å krysse av i ruten nedenfor godtar du disse betingelsene

Angrefristen Angrefristen utløper 14 dager fra den dag avtalen om tjeneste ble inngått, eller den dag forbrukeren får varen i fysisk besittelse. Dette er:

a) ved varer bestilt samlet og levert ved flere forsendelser, den dag forbrukeren får den siste varen i fysisk besittelse

b) ved varer som består av flere partier eller deler, den dag forbrukeren får det siste partiet eller den siste delen i fysisk besittelse,

c) ed avtaler om regelmessig levering av varer, den dag forbrukeren får den første av varene i fysisk besittelse.

Når det gjelder Coach Mentor Utdannelsen vil forbrukeren få ansvar for rimelige kostnader etter å ha bedt om oppstart av levering av tjenesten. Dette vil at vedkommende betaler for den delen av kurset man har fullført, men ikke trenger å betale for det som gjenstår.

Force majeure

Hvis det skulle være slik at det oppstår en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle våre forpliktelser I denne avtalen og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure opphører den rammed parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure egnes eksempelvis arbeidskonflikt, lock out, lovendring, streik, eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Rettigheter

UNIVERSAL GOLD LIFEWORKS BUSINESSES AS og May-Bente Høiland Lode har alle rettigheter til de leveret digetale produkter og alt material, trykt og digital som stilles til rådighet I relasjon til kurs, coaching, abonnementer og utdannelser. Ved kjøp oppnås bruksrett til produktet og materialet. Bruksretten er personlig. Produkter og material skal behandles fortrolig og må ikke utleveres eller videregis til tredjemann. Produkter og material må kun anvendes tile get bruk. Produkter og material må ikke anvendes til andre formal enn det hvor de er kjøpt de må ikke anvendes kommersielt I direkte eller indirekte konkurranse med May-Bente Høiland Lodes virksomhet. May-Bente Høiland Lodes navn må ikke anvendes I reklame eller referanseøyemed uten skriftlig tillatelse.