Få MOT til å være deg selv

– ÅPNE OPP FOR DIN INDRE STYRKE, finn ditt mot og slutt å la deg stoppe av frykt og redsel for å gjøre feil.

 

HVORDAN VIL DITT LIV VÆRE, HVIS DU IKKE VAR:

 • Redd for å gjøre feil, for å være en fiasko eller for å få kritikk?
 • Redd for hva tenker om det du gjør?
 • Redd for å gi slipp, såre andre eller selv bli såret?
 • Redd for å si fra
 • Redd for å kaste deg ut op dypt vann og gjøre det du ønsker og drømmer om
 • Redd for suksess

Hva ville du gjort hvis du var 10x modigere?

Hvordan ville livet ditt vært hvis du var 10 ganger modigere?

Hva ville du gjort hvis du visste at du ikke kunne feile?

Hvordan ville det være å være deg hvis du ikke var redd for hva andre ville si eller redd for å gjøre feil?

Du har her mulighet til å bli med på et 6 ukers onlinekurs som gir deg alle stegene og alt du trenger for å åpne for din indre styrke, finne ditt mot og  bli 10 X modigere i løpet av sommeren 2020

6 ukers onlinetrening som hjelper deg å ÅPNE OPP FOR DIN INDRE STYRKE, finne ditt mot og slutte å la deg stoppe av frykt og redsel for å gjøre feil

«Indre styrke»

Indre styrke er å føle deg sterk innefra og ut. Det betyr å  stå i din indre power og gjøre det du ønsker deg og drømmer om uten å være redd for å gjøre feil eller hva andre tenker om deg.

Så hvordan er det med deg? Kjenner du din indre styrke eller lar du deg stoppe av frykten for å gjøre feil, redsel for hva andre vil mene osv?

 

Finn ditt mot

Er du modig? Følger du ditt hjerte, vet du hva du inderst inne ønsker deg? Lever du din drøm eller stopper du deg selv? Gjør du det du ønsker, lytter du til dine behov, setter du grenser for hvordan du lar andre behandle deg?

 

Lar du deg stoppe av frykt for å gjøre feil?

Du vil lære:

 • Hvilke frykter som begrenser deg og hvor de kommer fra
 • Hvilke virkemidler som hjelper deg å bli modig
 • Hvordan du kan finne inspirasjon og finne tryggheten i deg selv for å gjøre det lettere å være modig.

 

Er du redd for å gjøre feil?
Er du redd for hva andre vil si?

Er du redd for kritikk?

 

I så fall er du ikke alene. De fleste av oss har opplevd å bli kritisert og avvist når vi har gjort ting vi liker og prøvd ut ting. De rundt oss heiet på oss da vi skulle lære å gå, senere opplever de fleste kritikk og avvisning. Det som skjer da er at vi begynner å leve utenfra og inn. Vi begynner å tilpasse oss andre, please andre og gjøre det vi tror andre forventer av oss.

Når vi fødes lever vi ut fra den vi er, fra vår essens av glede, entusiasme og begeistring. Etterhvert som vi opplever avvisning og kritikk legger det seg som skyer rundt solen av glede og begeistring. Men denne solen, din essens og den du egentlig er er der, alltid tilstede. Din kjerne, din core (engelsk heter mot corage, hvor første del av ordet handler om kjernen og den du egentlig er)

 

Så dette kurset hjelper deg tilbake til din kjerne, åpner for ditt MOT slik at du kan stå stødig i deg selv, leve ut fra din essens og være den du egentlig er

Det er stor forskjell på å tenke på å gjøre noe og å virkelig gjøre det. Når vi handler på det vi ønsker oss, når vi tar noen steg mot det, føles det helt annerledes. Bare et lite steg gjør faktisk en enorm forskjell.

 

Det handler ikke om å utvikle seg selv mer

Min dype læring i dette etter snart 20 år med selvutvikling, er at det slett ikke handler om selvutvikling. For vi er ferdig utviklet alle sammen. Vi er fantastiske mennesker, med noen fantastiske kvaliteter og egenskaper som bare venter på å få slippe frem. Vi er født med et enormt potensial som mennesker, med en essens av glede, kjærlighet og begeistring. Når vi lever fra denne kjernen av den vi egentlig er trenger vi ikke noe selvutvikling, vi trenger ikke noen som forteller oss hva som er bra for oss vi VET hva somer bra for oss, hvi VET hvem vi er, vi VET hva vi ønsker og trenger.

 

På engelsk har de ordet CORAGE- som betyr MOT på norsk. Den første delen av ordet corage er COR-  som betyr kjernen, den du egentlig er 

For de fleste av oss innebærer det stort mot å være den vi egentlig er bak alle maskene vi bærere, alle rollene vi har som mennesker. Når vi fødes så fødes vi som disse uslipne diamantene vi er. Vi fødes med en essens av glede, kjærlighet, tillit, fred, frihet, begeistring osv. Du har sikkert sett små barn. De bare er tilstede i øyeblikket og stråler av en indre glede og kjærlighet. Vi har alle vært disse barna.

Etterhvert som vi vokser opp og opplever å få tilbakemeldinger om å ta oss sammen, slutte med det, vi opplever å få kritikk, vi opplever å bli avvist osv. så lager vi oss mønster og overbevisninger om oss selv og andre. Etterhvert begynner vi å tro på overbevisningene og gjør alt vi kan for tilpasse oss det vi tror andre forventer av oss.

Så istedet for å leve innefra og ut, fra denne essensen av den vi egentlig er begynner de fleste av oss å leve utenfra og inn. Det vil si vi lever fra tillærte overbevisninger og mønster.

gratis5

1. MODUL- MOT til å være deg selv, den du egentlig er 

Er du lei av å se andre på instagram og sosiale medier som lever det livet du drømmer om? Er du klar til å ta deg selv på alvor og kjenne etter hva du ønsker og handle på det? Kanskje du har prøvd og latt deg stoppe av usikkerhet og frykt. I denne modulen lærer du å finne ditt eget indre mot. Det handler om å bli kjent med deg selv, den du egentlig er og leve ut fra det uten frykt for at andre ikke liker deg eller syns du tar for stor plass, er merkelig eller rar.

Du er deg, og det er bra nok. Vi trenger deg, den rare, morsomme, deg som ikke er A4. Vi trenger mennesker som er seg selv som våger å følge sine drømmer og ønsker, selv om ikke alle er enige. Du får i denne modulen 1-2 timers undervisning fordelt på 3 undervisningsvideoer med tilhørende øvelser og oppgaver som er spesialttilpasset til deg som vet at du har motet i deg, men som trenger et puff, litt hjelp og «oppskrift» til å få det frem. Det er for deg som  vet at du ikke passer inn i A4 boksen, deg som har noen drømmer og ønsker som ikke er «mainstream», men som du likevel har lyst å gjennomføre.

Så hvis du vil ha støtte og oppbakking av en som selv har gått veien og hjupet hundrevis av andre til å våge å være seg selv og gå sin vei, ofte på tross av hva andre har ment har vært mulig, så har du nå en unik mulighet til å min beste «oppskrift» og modul 1 allerede 6 juni 2020  Du kan få alt dette rett i din innboks 20 mai her: 

2. MODUL Stå stødig i deg selv og vær den du egentlig er 

Hender det at du lar være å gjøre ting, eller stopper deg selv fra å gjøre ting fordi du er redd for hva andre vil si og mene? Hender det at du lar være å gjøre ting du ønsker deg fordi du er redd for å gjøre feil eller ikke få det til?

Slik trener det IKKE være. Du har så mye å by på, det at du følger dine drømmer vil hjelpe så mange andre. Vi trenger mennesker som våger å gå for sine drømmer, vi trenger flere rollemodeller som våger å gå utenfor det andre forventer og leve sitt liv, slik de ønsker det.

Vi trenger DEG, deg som er modig nok til å følge dine drømmer, deg som ikke er redd for å være deg selv, vise hvem du egentlig er. Vi trenger et samfunn av ekte autentiske mennesker som våger å være seg selv.

Mange av oss er opplært til å «passe inn» «please andre» Det kan vi fortsette med, men da trenger du ikke dette kurset. Det er for deg som er klar til å bryte med forventningene andre har til deg og istedet være tro mot deg selv og det du ønsker og drømmer om

De aller fleste av oss er så godt opplært til å gjøre det som er forventet av oss og passe på at alle rundt oss har det bra. Det er en skikkelig fin ting, men hvis du går på kompromiss med oss selv, og lar være å lytte til oss selv og våre egne behov blir det ikke bra. Så i denne modulen hjelper vi deg som er klar til å lytte til deg selv, leve DITT LIV og ta valg som er i tråd med deg selv og den du egentlig er.  Du kan få alt dette rett i din innboks mandag 13juni

3. MODUL SLIPP GLEDEN FREM 

Når du følger det du kjenner i hjertet ditt er rett er du glad. Mange fortsetter å leve et liv de ikke er fornøyd med og venter på at gleden skal komme. Gleden er i deg og du kjenner den når du er i integritet med deg selv. Når du lever fra hjertet og tar valg som er gode for deg. Da er du også den beste for de rundt deg. Vi trenger mennesker som våger å følge hjertet. Vi trenger mennesker som kjenner etter hva er rett for meg og våger å stå i det. Det handler om å stå i sin egen power og gjøre det som er rett for en selv, ikke det «alle andre mener» Når vi gjør det kjenner vi automaisk på gleden. Så hvis du savner gleden i livet ditt, legg merke til om du er opptatt av å «please» alle andre, gjøre det som er rett for andre, det du tror andre forventer av deg

Så i denne modulen lærer du å kjenne etter hva som er rett for deg og stå for det også når andre er uenige eller mener noe annet. Du får styrke til å være deg, den du egentlig er og gjøre det du kjenner er rett for deg på en måte som gjør at det ikke går ut over andre. Du får alt du trenger i denne modul 3 som kommer den 23 juni rett i din innboks her

gratis14. MODUL – Handling- forstå din egen og andre handling

For å skape forandring trenger vi å gjøre noe annet. Men for at handlingen skal kunne skape forandring, trenger vi å endre i det indre først. Det nytter ikke å handle hvis vi har tanker, overbevisninger eller mønster som står i motsetning til det vi ønsker. Da vil vi kun gå et steg frem og to tilbake.

Vi tenker 60.000-70.000 tanker i løpet av et døgn, så det er ikke lett å oppdage alle disse tankene, mønstrene og overbevisningene. Det har vi løst i denne modulen. Her får du vite hvordan du kan oppdage hva som stopper deg ved å bruke omgivelsene og andre personer som speil på dine mønster.

Når du oppdager andres reaksjoner eller din frykt for hva andre vil si, så kan du bruke denne informasjonen inn i den formelen du får i denne modul 4 og skape et helt annet resultat. For det handler om å oppdage hvor du stopper deg selv, hva du forteller deg selv og hvilket resultat du da får. Veldig ofte er de historiene vi forteller oss selv, noe som foregår inne i vår egen fantasi. Likevel kan de virke virkelig og ekte nok. Så i denne modulen lærer då å oppdage hva som er ekte og hva som er fantasti, når du kan handle og når du bør la være  Du får hele formelen, alle øvelsene og eksemplene i denne modul 4.

5. MODUL Hvordan handtere BEGRENSNINGENE

Hender det at du begrenser deg selv? hender det at du sier til deg selv at «det går ikke», «det kan jeg ikke», det klarer jeg ikke», «tenk hvis jeg ikke får det til», «jeg må vente til ….» osv

Hvordan ville ditt liv vært uten disse begrensningene? Mange er så opptatt av å fikse seg selv, gjøre ting bedre. Det handler i større grad om å akseptere hvem du er og gi slipp på det som ikke gavner deg. Så i modul 5 lærer vi deg hvordan du kan akseptere deg selv og  hvordan du kan kvitte deg med disse begrensningene og det som stopper deg en gang for alle.

Du er mer enn god nok. Du møter livet og noen ganger kan det skape utfordringer. Det handler om å finne ut av om du kan akseptere det som skjer eller om du vil gjøre en forandring. Det å få bevissthet rundt det og begynne å leve etter det vil skape store forandringer i livet ditt. I denne modulen får du guiden til hvordan du kan gjøre det i modul 5.

bonus7

 

6. MODUL TRO PÅ DEG SELV OG DINE DRØMMER

Hender det at du ser at andre gjør det du drømmer om? Hender det at du blir lei når du ser at andre gjør det du egentlig ønsker? Har du noe du slengter etter eller drømmer om, som du ikke har klart å realiere? I såfall vil du elske denne modulen. Så i denne modul 6 som kommer til deg 24 juni får du ikke bare vite hvordan du kan realisere alle dine ønsker og drømmer, du får også vite hva det er som stopper deg og hvordan vi kan fjerne det. Hva tenker du om det? er du klart il å realisere dine ønsker og drømmer?

 

Per Fugelli pleide å si: Resepten på et godt liv handler om å gi litt mer faen.

Hvis du er klar til å gi litt mer f…. og ta tilbake livet ditt så får du hele formelen og alt du trenger her.

MOT handler ikke om å være perfekt. Det handler om å være modig nok til å gå dine egne veier, følge dine drømmer og gjøre det du kjenner gjør deg glad.

Det handler ikke om utseende, penger, vellykkede jobber, fin fasade, gode prestasjoner og det å gjøre mange aktiviteter.

Det handler om å ha det bra sammen med folk man er glad i mens man gjør ting som skaper glede. Det å ha det best er ikke direkte linket til det å være best.

Du kan være en av de heldig som får plass. Du sikrer din plass her. Jeg har valgt å gi de første et intro tilbud, og når linken ikke virker lengre er det fult)

Vi har en fantastisk rollemodell i vår prinsesse Martha Louise. Hun våger å stå i stormen og tar valg fra hjertet uten å la seg stoppe eller knekke av kritikken. Det er akkurat det jeg mener vi alle skal kunne gjøre. Når vi finner vårt mot, og bruker det står vi stødig i oss selv og velger med hjertet uten frykt for hva andre vil si.

Når vi ønsker å endre noe i våre sliv, så kan vi lett komme til å ha fokus på hva vi skal endre utenfor oss selv for å få det til å skje.

Einstein sa at «Galskap er å fortsette å gjøre det samme om og om igjen og forvente andre resultater».

For å skape noen andre resultater trenger vi å gjøre noe annet.

Det kan være super frustrerende å gå i ring og ring og føle at uansett hva du gjør så får du ikke de resultatene du ønsker. Det forstår jeg og det gjør vi noe med i onlinekurset Mot til å være, gjøre og ha det du ønsker deg.

Vi har alle noen mønster og overbevisninger som vi bærer rundt på og som styrer de handlingene og valgene vi gjør. Når vi lærer å bruke ytre omstendigheter til å speile disse mønstrene og overbevisningen og forstår hvilke overbevisniner og tankemønster som tiltrekke de opplevelser den gjør så kan vi endre vores virkelighet og skape noen helt nye resultater.

En av de tingene livet har lært meg er at forandring skjer ved at JEG GJØR ENDRINGER I MEG FØRST. Det er derfor jeg er så glad i MOT-FORMELEN, FORDI DEN HJELPER DEG Å FINNE motet OG STYRKEN I DEG SELV

Er du klar til å ÅPNE OPP FOR DIN INDRE STYRKE, finne ditt mot og slutte å la deg stoppe av frykt og redsel for å gjøre feil ?

Men, det er kun for deg som virkelig er KLAR TIL Å VÆRE DEG SELV, STÅ STØDIG I DEG SELV OG VÆRE DEN DU EGENTLIG ER

Derfor de jeg har lært MOT-formelen til føler de har funnet et MAGISK verktøy «som alle burde kunne» fordi det gjør at en får tak i sine egne indre resursser og står stødig i seg selv og tar valg og avgjørelser ut fra hjertet og det skaper virkelig skaper magiske forandringer. Noe av det de forteller om er:

 • mot til å si opp jobben fordi det ikke føltes godt inne dem, resultatet ble helt fantastisk, de fikk en ny jobb som passet perfekt hvor de kunne bruke sine egenskaper
 • mot til å sette grenser og være tydelige i kjærlighetsrelasjonen, noe som førte til en oppblomstring i et 20 år gammelt ekteskap
 • mot til å lytte til egne behov, noe som førte til en helt ny helse med mye mer overskudd, glede og mer energi
 • mot til å kjenne etter hva de ønsket og hva som var viktig for dem og det gav dem mer indre ro og større tilstedeværelse i hverdagen
 • mot til å starte for seg selv, uten frykten for å mislykkes
 • osv.

Hvorfor forteller jeg deg dette?

Fordi du ganske sikker som de fleste andre har en rekker unnskyldnigner om at det sikkert ikke er for deg, kan jeg virkelig lære å endre mine reslutater på et kurs som er online?

Ja, det kan du virkelig. Hva kunne du fått til hvis du hadde funnet ditt MOT? Hva hadde vært mulig for deg hvis du ikke hadde vært redd for å mislykkes eller gjøre feil? Tenk for en hverdag du kunne hatt da. For det er virkelig FANTASTISK det som skjer når du kjenner ditt MOT og bruker det i hverdagen. Akkurat det lærer du på dette onlinekurset.

Få MOT til å være deg selv

Pris 7.995 kr 

Hvordan gjør vi det?

Online opptakUndervisningen foregår i løpet av 6 moduler.

Du får tilsendt en ny modul i 6 uker. Hver Modul består av 3 transformerende undervisningsvideoer med tilhørende oppgaver og øvelser som går dypt inn i din underbevissthet og skaper endringer i tankemønster og dine tillærte overbevisninger.

 

Undervisningen er spesialtilpasset på en måte som gjør at det du lærer lander i dine celler. Du kan laste ned og se videoene når det passer deg. Tidligere deltakere ser videoene om og om igjen, fordi det som formidles lander på nye nivåer hver gang. Det du lærer gjennom videoene er ikke bare noe du forstår med hodet, det lander i dine celler. Definisjonen på læring er en relativt varig atferdsendring, så en læring hvor du forstår prisippene hjelper lite hvis det ikke skaper en indre forandring i ditt system. Det gjør disse videoene og e-boken.

 

Kolonne-3E-bok med tilhørende oppgaver

Du får i tillegg en grundig e-bok med tilpassede øvelser og oppgaver som hjelper deg å ta arbeidshansker på og grave på de rette steder. Det nytter ikke å bare tro at du forstår, for at det skal skje en endring trenger du å gjøre noe annet. Men det er ikke likegyldig hva du gjør. Her får du vite hvilke handlinger som hjelper deg å luke bort det som stopper deg (det som har stoppet deg i åresvis fra å være, gjøre og ha det livet du ønsker)

 

Hva er Master Mind?3 Q og A session 

Min oppgave er å legge tilrette for din forandring og gi deg en steg for steg oppskrift du kan følge. Vi har Q&A sessioner underveis hvor du får mulighet til å stille spørsmål hvis du opplever å stå fast. Det er slik at du skal få all den støtten og oppbakkingen du trenger av meg og resten av gruppen. Du kan glede deg til en virkelig herlig støttende gruppe og ikke minst min unike coaching. Uansett hva du opplever å stå fasti kan du stille spørsmål som jeg varer live på. Jeg coacher deg på en måte som går dypt og hjelper deg å se hvor du stopper deg selv slik at du raskt er videre.

 

MasterMind 2015Lukket facebookgruppe

Du blir en del av en lukket facebook gruppe hvor du daglig kan sjekke inn og stille spørsmål og få hjelp i din prosess. Det er super viktig å kunne stille spørsmål når du står fast og ikke minst er det stor læring av å lese de andre deltakernes erkjennelser, spørsmål og de svar jeg gir til dem. Det å ha meg tilgjengelig 24/7 gjør at du slipper å føle deg alene i prosessen. Det er gull verdt å vite at noen står bak deg, heier på deg og vil at du skal lykkes like mye som du vil selv!

 

Du får alt dette: 

 • 6 online workshopper med inspirerende videoer, læring og steg for steg oppskrifter Verdi 10.040 kr
 • Q & A gruppecoachinger Verdi 5000 kr
 • Tilgang til et ekslusivt online forum  Verdi 2030 kr
 • Bonuser Verdi 4000 kr
 • Mulighet til å stille spørsmål og få svar underveis
 • Et supert nettverk

Prisen til sammen for alt dette har en verdi på  20.300 kr

Vanlig pris for BONUSER (verdi 2300 kr) og onlinekurset MOT til å lykkes 10.040 kr

Få MOT til å være deg selv

Pris 7.995 kr 

 Verdi 20.300 kr

Vanlig pris onlinekurset «Få MOT til å være, gjøre og ha det du ønsker deg» er 10.040 kr +

BONUSER for mer end 10.000 kr (Før 12 mai) 

BONUS 1 : Få den hemmelige «oppskriften» til å føle deg god nok

BONUS 2: Slik realiserer du dine ønsker

BONUS 3: Hvordan skape flere MIRAKLER i ditt liv

BONUS 4: MEDITASJON Få klarhet i hva det er du ønsker deg

Onlinekurset MOT- til å være gjøre og ha det du ønsker deg  

 • 6 moduler som hver modul går gjennom et av de 6 stegene i formelen
 • 3 Q and A webinar hvor du kan stille spørsmål og få svar på akkurat det du trenger underveis
 • 3 meditasjonsvideoer som hjelper deg å skape rom for de kjærlige og nærende relasjonene
 • Facebook Gruppe 24/7 som alltid er åpen og hvor du kan stille dine spørsmål hvis du står fast eller det er noe du lurer på og får svar og hjelp
 • E-bok på ca 50 sider med inspiasjon, øvelser og oppgaver som gir dype indre forandringer og rydder ut i det som stopper deg

Prisen på alt dette er 10.400

 • 6 Moduler med 18 undervisningsvideoer som er dypt transformerende og som går dypere for hver gang du lytter til de (Verdi 9.000 kr)
 • 3 meditasjonsvideoer   (Verdi 2.000kr)
 • 3 Q and A webinar hvor du får coaching på dine utfordringer underveis (Verdi 3.000 kr)
 • Lukket facebook gruppe hvor du kan stille spørsmål hver dag om du vil og få svar på dine utfordringer underveis (Verdi 3000kr)

Til sammen blir det en total verdi på onlinekurset MOT- til å være den du er og gjøre det du ønsker deg  (Verdi 17.200kr)

Du får det fantastiske, unike og geniale onlinekurset til  7.995 kr 

 

 

Du skal kun bli med på dette kurset dersom du VIRKELIG er klar til en gang for å skape den forandringen du ønsker, realisere dine ønsker og drømmer og leve det livet du ønsker nå! PS!Du skal virkelig mene det, for her er det begrenset antall plasser og vi vil kun ha med deg som virkelig er klar til å ta steget og åpne for din livsglede og bruke denne indre poweren til å realisere alle dine ønsker og drømmer.  

Her er  noen av tilbakemeldingene fra tidligere deltakere 

«Tusen takk for strålende kurs. May-Bente er en fantastisk kursleder og inspirator. I motsetning til mange andre levere hun virkelig kvalitet. Hun går foran og viser veie. Jeg liker mennesker som «walk the talk» og det gjør hun virkelig. Hun går selv utenfor komfortsonen gang på gang og viser oss hvordan vi kan gjøre det samme uten å lamme oss selv med frykt og alle tankene om at det kan jeg ikke, det går ikke, jeg klarer ikke. Mitt liv har blitt helt forvandlet ved at jeg har lært disse livsnødvendige strategiene. Det er noe jeg mener alle burde kunne»

 

«Jeg vil virkelig anbefale dette kurset. Det har vært med på en fantastisk reise i meg selv. May Bente er en fantastisk kursholder som på en helt unik måte klarer å sette seg inn i vår situasjon- uten å komme med løsninger for oss- og i stedet hjelpe oss til å komme med løsninger som passer for oss. Mitt liv har endret seg på en sånn positiv måte som jeg ikke kunne ha forestilt meg. Jeg har fått ro i tankene, og det smitter over på mine relasjoner og min tro på at jeg kan få til det jeg vil. Noe av det MayBente er god til, er å vise at det er mulig, det hun lærer bort er ikke bare teori og fakta, hun har selv gjort det og det gjør at jeg tror det er mulig for meg. Hun går foran og viser vei og det har gjort det så mye letter for meg, når jeg ser veien,når jeg vet hva som er mitt neste steg. For som Mat Bente sier, jeg trenger ikke vite hele veien, bare ta det første steget. Og det å ha hennes støtte i ryggen gjennom facebook gruppen og kunne stille spørsmål der og få svar fra henne gjør at jeg har lært så mye disse ukene og gjort så mange forandringer i mitt liv at det føles helt annereldes å være meg. Jeg har fått mer tro på meg selv, og jeg kan se hvordan det smitter over på mine barn. jeg har bagynt å handle på ting jeg tidligere «snakket» meg ut av eller unnskylte meg bort fra. Jeg anbefaler dette kurset på det aller varmeste. Det hun kan er bare helt spesielt. Hun er bare rå på coaching en av norges beste coacher etter min mening»

 

Jeg har virkelig hatt et stort utbytte av å delta på dette kurset. May Bente er en fantastisk kursholder. Et så kunnskapsrikt, inspirerende og motiverende mennesker kan en lete lenge etter. Jeg har gledet meg til hver eneste samling og alltid gått ut med med ny energi og pågangsmot. Jeg har prøvd å gå veien selv, jeg har realisert noen ønsker, men opplever stadig å sabotere meg selv. Her har jeg lært å finne motet i meg selv, komme i kontakt med min kjerne og leve ut fra den. Det gjør at jeg  lever ut mitt potensiale, jeg våger å stå på scenen og har hatt flere foredrag uten at jeg har vært redd. Det har bare vært noe jeg har drømt om, nå våger jeg det fordi jeg vet hvordan jeg skal handtere mine «frykttanker» og stå stødig i meg selv og mitt mot. Jeg anbefaler derfor dette kurset til alle for jeg har lært så utrolig mye og ønsker veldig at andre kan få del i den samme innsikten som jeg har fått»

«Det har vært fantastisk å ha May Bente som mentor på dette kurset. Hun er utrolig god til å lære videre, hun har en utrolig glød og iver som inspirerer og har lært meg veldig mye om meg selv. Jeg har klart å realisere ønsker og blitt kjent med meg selv og mine begrenseninger på en måte som har gjort at jeg har klart å bryte til og med dype ubevisste mønster. Det May Bente kan er bare noe helt fantastisk. Jeg har fått mer tro på meg selv, funnet mitt mot og våget å gå for mine drømmer og ønsker. Det er virkelig magisk det som skjer når man slipper motstanden. Det åpner for en helt ny dimensjon av glede, overskudd og masse energi i livet. 

 «Jeg har virkelig funnetmitt indre MOT og det er helt fantastisk å kunne stå stødig i meg selv og våge å gå for det jeg ønsker og ikke bry megså mey om hva «alle andre» måtte mene. May Bente er en fantastisk kursholder som underviser på en helt unik måte. Hun deler raust av sine egne erfaring, og det gjør det lettere å forstå stoffet. Dessuten gir det motivasjon og inspirasjon til å klare å gjennomføre egne erfaringer. Hun har selvskapt noen fantastiske resultater, som absolutt ikke var opplagt. Hun har gjort det ved å bruke de redskapenen hun deler med oss. Det gjør det veldig praktisk og enkelt å følge hennes formel. Det hun kan er bare helt spesielt. Hun er bare rå på coaching underveis i gruppesamlingene. Helt klart en av norges beste coacher etter min mening»

 

Hvis du vil ha noen andre resultat så må du gjøre noe annet 

«Galskap er å fortsette å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat« sa Albert Einstein

Han sa også at «Energi er alt, og det er alt som er. Når vi matcher frekvensen til den realiteten vi ønsker kan vi ikke annet enn å få den realiteten. Det kan ikke være på noen annen måte»

Når vi ønsker noen andre resultater trenger vi å gjøre noen endringer. Men dersom vi handler og gjør endringer uten å heve vår indre følesesmessige vibrasjon vil vi fortsette å skape resultater med samme vibrasjon. På den måten er endring først og fremst en indre prosess. En indre bevissthgjøring på hvor du holder deg selv tilbake, hva det er i deg som gjør at du fortsetter å skape de resultatene du ikke er fornøyd med og hvordan du kan heve din følelsesmessige vibrasjon slik at du skaper mer av det du ønsker deg.

 

Tilbakemelding fra kursdeltakere:

Jeg følte meg fanget i min jobbsituasjon. Jeg hadde egentlig lyst å slutte i jobben, men så ingen andre muligheter enn å måtte være i den jobben fordi jeg hadde ingen annen jobb som ventet på meg. Jeg hadde mye frykt rundt det å følge hva jeg egentlig ville, og var enormt frustrert og sinna. 

Når jeg lærte MOT-formelen forstod jeg at jeg MÅTTE høre på magefølelsen min om å slutte. Det stoppet seg selv, kunne ikke gå på jobb lenger å være helt utslitt og sur. Da jeg delte dette med min samboer opplevde jeg han som veldig skeptisk til at jeg skulle si opp jobben min. Han repeterte at det er vanskelig å få en annen jobb og at det er risikabelt å si opp en fast jobb. 

 Jeg ble kjempesinna på min samboer, frustrert og veldig lei meg for at han ikke så mulighetene. Frustrert over at han ikke så hvor tøff og modig jeg er som ville følge magefølelsen min. Og at han ikke så at jeg prøvde å ta vare på meg selv og ikke hadde tro på meg.

May-Bente minnet meg på at dette er speiling av mine egne overbevisninger. Hun minnet meg på at hans skepsis og motvilje reflekterte hva jeg tenkte. Dette var en påminnelse jeg virkelig trengte.

 Etter det ble det klart for meg. Jeg måtte endre mine egne overbevisninger. Jeg kunne ikke forvente at min samboer skulle tro på meg når jeg ikke engang trodde på meg selv. Jeg ser nå klart hvordan vi kan lære av å speile oss i andre. Det kan være en nyttig GPS for å bli bevisst på uønskede mønstre vi er inne i. 

Det som er så veldig moro er at jeg merket forskjell på min samboer dagen etter. Etter å ha tenkt over hva jeg ønsker å tro på og funnet tilbake til gnisten og troen på meg selv og tilliten til min egen magefølelse smittet det over på ham. Som natt og dag! Nå støtter han meg og jeg merker at han faktisk beundrer meg for den jobben jeg gjør ovenfor meg selv. 

Selvfølelse 6

 

«Jeg hadde lenge følgt May-Bente og vært imponert over alt hun har fått til. Jeg hadde tenkt at det var lett for henne. Men det var helt tiljeg var med på kurs og forstod at det ikke var noe lettere for henne, hun hadde de samme utfordringer som meg og de andre kursdeltakerne. Forskjellen var i hvordan vi handterte våre begrensninger. May Bente inspirerer meg enormt fordi hun lar seg ikke stoppe av begrensninger, men istedet har hun funnet en formel som bryter begrensningene og åpner for motet i oss. Det har endret hele livet mitt. Jeg står nå stødig i meg selv, og hvis jeg oppdager at noen har noe jeg ønsker meg, så tenker jeg alltid over, vil jeg virkeloig ha det? Hvis jeg kjenner at det vil jeg bruker jeg MOT FORMELEN og realiserer mine ønsker og drømmer. Det gir meg en helt annelisvkvalitet og frihet enn hva jeg hadde før. Livet mitt er helt annerledes og det takker jeg May Bente for. Det føles som magi.»

 

May Bente er fantastisk dyktig. Jeg er veldig takknemlig for å kunne lære av en så varm omsorgsfull og inspirerende kvinner. Hun får de varmeste anbefalinger.

 

CMU Modul 7 bilde“Tusen takk for disse fantastiske videoene. Jeg fikk høneskinn og ble virkelig truffet av det du sa. Jeg fikk mange a ha opplevelser og har virkelig oppdaget hvor enkelt det er å gjøre forandringer. Jeg har ryddet ut i så mange ubevisste overbevisninger og mønster og det gir magiske resutalte. Jeg har trodd at det var vanskelig og krevde mye av meg. Jeg har nå fått en formel som virker og jeg bruker den om og om igjen. Det er fantastiske de resultatene som har landet.

Hverdagen min har endret seg. Jeg venter ikke lenger på at andre eller at omstendighetene skal forandre seg. Du har vist meg hvordan jeg kan ta skjeen I egen hand og selv skape de forandringene jeg ønsker. Tusen takk igjen for at du gir meg snarveiene I disse videoene. De har forandret mitt liv.”

Ønsker du det samme, er dette kurset for deg.

 «Tusen takk May-Bente, dette kurset gir meg akkurat de verktøyene jeg har manglet for å komme videre. Jeg har visst at vi skaper vår egen virkelighet og at tankene skaper mine resultat, men ikke funnet ut av hva som likevel gjorde at jeg ikke klarte å skape det jeg ønsker meg. Jeg følte det var noe galt med meg, noe jeg ikke hadde forstått at jeg gjorde noe feil.

Det jeg har forstått, takket være disse fantastiske videoene og læringen du deler med oss her at det er det jo ikke. Jeg har gjort en stor oppdagelse allerede her i første modul. Det er ikke noe jeg har gjort feil, men jeg har hatt noen ubevisste tankemønster. Og de har virkelig vært ubeivsste og tusen takk for dette kurset og denne gruppen, uten denne støtten hadde jeg aldri funnet frem til den dype indre overbevisningen om jeg jeg ikke fortjener å ha det bra og at det alltid skjer noe dårlig når jeg har det godt.

Det er helt utrolig å oppdage at jeg har gått rundt med denne overbevisningen uten å vite det. Det er helt vilt hvor mye den har stoppet meg og hvor frigjørende det er å oppdage den og gi slipp på den. Det har endret hele mitt verdensbilde og gjort at jeg har kommet inn et et helt annet flow hvor ting begynner å lande allerede.

Jeg er så takknemlig. Dette kurset gir meg akkurat de riktige verktøyene! Skjemaene og forklaringene er så enkle og klare at hode og kropp henger med. Livet er faktisk magisk om dagen. Gleder meg til fortsettelsen.»

 

Flere tilbakemeldinger:

«Dette kurset har lær meg alt jeg trenger for å få det som jeg vil ha det. Tusen takk for at du deler dette. Terningskast 6! Det du deler i dette kurset er bare helt fantastisk. Jeg har fått redskaper og verktøy som har gitt meg magiske resultater i mitt liv.»

«For en gavepakning detter er. De enkle stegene har hjulpet meg til å skape de forandringene jeg ønsket meg. Tusen takk.»

«Det du kan er virkelig unikt. Du gir redskaper som transformerer. Disse videoene har hjulpet meg å komme mer i kontakt med meg selv og den jeg egentlig er. Jeg er så glad for at jeg fant deg og dette onlinekurset. Det har løfte meg og min hverdag til et helt nytt nivå.»

«For en deilig reise dette kurset har vært. Livet mitt har blitt totalt forandret ved at jeg selv har lært meg å definere for meg selv hva det er jeg ønsker, hva som er viktig for meg og hvorfor. Jeg har lenge vært som en båt som hvor andre har stått med roret. Nå har jeg intakt roret selv og styrer livet mitt dit jeg ønsker. Det føles som magi. Tusen hjertelig takk for deg og disse verktøyene og redskapene.»

«Jeg er så takknemlig for den fantastiske formelen og de smarte redskapene jeg har lært på dette onlinekurset. Jeg bruker dem til å gjøre endringer inni meg selv og rundt meg hele tiden. Det som er så fint er at jeg kan se videoene om og om igjen og hver gang lander det på nye nivåer. Det kan virke som om jeg ikke har sett videoen før, fordi når jeg ser den igjen hører jeg noe nytt. Det er fordi jeg er på et nytt nivå. Så tusen takk for dette fantastiske kurset som har hjulpet meg og mitt liv opp på et helt nytt nivå. Livet ser annerledes ut. Jeg har redskap og verktøy til å skape det livet jeg ønsker å leve og resultatet er magisk.»

«Jeg har fått fantastiske redskaper til å skape det livet jeg ønsker. Før kunne jeg stå fast i utfordringer og problem og ønsket virkelig at noen kunne kommet å redde meg. Det har du på mange måter gjort med dette kurset. Du har gitt meg verktøy til å hjelpe meg selv. Verktøyene er bare fantastiske og jeg bruke dem om og om igjen. Nå vet jeg at jeg ikke trenger å stå fast i utfordringer og problem. Jeg har fått magiske verktøy til å skape den forandringen jeg ønsker når jeg ønsker.»

«Tusen takk for dette supre online kuser. Det har gitt livet mitt en helt annen dimensjon. Jeg er sterke, tydeligere og har MYE bedre tro på meg selv. Jeg vet at jeg kan det jeg vil. Jeg bruker formelen for å snu fouset fra «de andre og den ytre verden» og over til meg selv og hva jeg ønsker. Da blir jeg mer oppmerksom på hvor jeg selv holder meg tilbake og kan gjøre de endringene istedet for å bli stående fast i utfordringer og problem . Jeg er så  glad for at du gjorde meg oppmerksom på alle de måter jeg holder meg tilbake på og ikke minst at du gav meg redskaper til å skape nye og mer nærende resultater i mitt liv. Jeg vil  alltid være takknemlig for alt jeg har lært på dette onlinekurset. Det har gitt meg et nytt liv.»

 

12 samlinger

Det er ditt valg

Hvordan er livet ditt om et fra nå? Er du klar for en skikkelig oppgradering? har du lyst å leve innefra og ut istedet for utenfra og inn?  

 

 Verdi 20.300 kr

Vanlig pris for BONUSER (verdi mer end 10.000 kr) og onlinekurset «Få MOT til å være, gjøre og ha det du ønsker deg» er 10.040 kr

Få MOT til å være deg selv

Pris 7.995 kr 

JA TAKK

 

NB! 14-dagers angrerett

Jeg er så sikker på at du blir fornøyd med kurset. Derfor får du 14 dagers angrerett. Gir du beskjed innen 14 dager gir jeg deg pengene tilbake.

Få MOT til å være deg selv