Har du hatt en fin sommer?

Av May-Bente Høiland-Lode - din mentor, coach og kursholder

Jeg hatt hundrevis av mennesker på lederutviklingsprogram, teamutvikling, kommunikasjonskurs, selvutviklingskurs, presentasjonskurs, jentekurs, kurs for ungdommer, foredrag rundt om i hele landet.

IMG_1982 

Sommeren er over og jeg er allerede fullt i gang med nye kurs og coachinger. Jeg er så utrolig glad for mitt arbeid. Det nærer meg dypt inn i sjelen å leve min passion. Når jeg hører om andre som er tilbake i sine jobber fortelle, kjenner jeg en indre takknemlighet og stille glede over min jobb. Jeg gleder meg til kursdagene, jeg gleder meg til å coache mennesker og jeg fryder meg over alle de prosjektene jeg har gang på.

Som hver gang når vi skal i gang med nye kull på lederutviklingen så snakker vi om å ta 100% ansvar. De fleste ledere synes de er ansvarlige og tar ansvar for seg selv og sin jobb. Når vi går nærmere inn og ser på hva det betyr å ta hundre prosent ansvar, blir de ganske overrasket.

Definisjonen på å ta 100% ansvar er å la være å klage, kritisere og unnskylde seg. På en av mine mange møter med næringslivet, møtte jeg en toppleder som sa. «hvis noen kommer til meg og klager å syter, så lukker jeg ørene, men hvis de kommer til meg med et problem eller en utfordring som de allerede har begynt å lete etter løsning på, så er jeg lydhør. Og det er det det handler om. Vi kan oppleve utfordringer og problem, men vi bestemmer selv hvordan vi vil respondere på det vi opplever og erfarer. Vi kan kritisere og klage på oss selv eller andre, eller vi kan unnskylde oss. Eller vi kan velge å ta 100% ansvar og finne ut av hvordan speiler dette meg og hvilke løsninger finnes det.

Som regel når vi opplever noe vi ikke liker, så er det fordi vi enten gjør det samme selv eller fordi vi tillater at andre gjør det. Det vil si at hvis du opplever at barna dine roter rundt så handler 100% ansvar om å først undersøke hvor du roter selv. Barn og andre personer i omgivelsene er fantastiske speil på våre egne «uvaner». Min erfaring er at når jeg tar 100% ansvar og rydder opp etter meg selv, så skjer forandringen rundt meg like så fint.

Før brukte jeg mye krefter på å prøve å forandre andre. Jeg vet ikke om du har forsøkt. For meg virker det sjelden. Det krever bare masse energi, men gir lite resultat. For meg som er opptatt av å skape forandring virker det mye bedre å ta 100% ansvar. Så hvis jeg opplever at «Hmm, jeg roter ikke, så undersøker jeg hvordan jeg i så fall tillater det». Det kan for eksempel være at jeg ikke følger opp rutinene og regler, eller at vi ikke har regler og rutiner for rydding, men det er bare noe jeg forventer. Det å være tydelig og sette grenser og bli enige er noe en faktisk kan gjøre i forkant.

For meg har dette vært og er fremdeles en treningsprosess. Å ta 100% ansvar for eget liv og hvordan jeg responderer er for meg en kunst, jeg fremdeles øver meg i. Det er like magisk hver gang når jeg tar ansvar for mine ting, og gjør indre forandringer hvordan den ytre verden og andre forandrer seg. Ikke fordi jeg prøver å forandre dem, men fordi jeg gir på en måte slipper dem fri fra sin «speiljobb». For som regel er det slik at de ytre omgivelsene speiler det jeg ikke liker og ikke er fornøyd med i mitt liv. Hvis de speiler det jeg er fornøyd med så gir det meg jo bare en god følelse. Det er først når de speiler noe jeg ikke liker ved meg selv, at mønster som aktiverer negative følelser aktiveres

 «The moment you take RESPONSIBILITY for EVERYTHING in your life, is the moment YOU CAN CHANGE anything in your life»

Hal Elrod

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du vil kanskje også like..

Er du redd for forandring?

Er du redd for forandring?

Mange mennesker blir værende i situasjoner og omstendigheter de ikke ønsker, eller har det bra i....